Κωδικός ερώτησης: 319 8/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το πλάτος της πρώτης στήλης σε 5εκ. και την απόσταση μεταξύ των στηλών σε 1,5εκ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016