Κωδικός ερώτησης: 3202 4/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε μόνο τις δύο πρώτες διαφάνειες από την παρουσίαση IL-ates3202_b που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016