Κωδικός ερώτησης: 3208 18/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε την ομαδοποίηση στα αντικείμενα σχεδίασης με κείμενο INFO start, INFO advanced και INFO professional

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016