Κωδικός ερώτησης: 3224 18/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση επικολλήστε την περιοχή Α1:Β4 από το φύλλο εργασίας αριθμοί του υπολογιστικού βιβλίου students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, ούτως ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στο υπολογιστικό βιβλίο να αντανακλώνται και στην διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016