Κωδικός ερώτησης: 3224 18/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Paste the cell range A1:B4 from the numbers worksheet of the students workbook stored in the IL-ates\Excel folder of your desktop to the current presentation and make sure that any changes in the workbook are displayed on the slide, too.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016