Κωδικός ερώτησης: 3300 9/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια νέα προσαρμοσμένη προβολή η οποία θα αποτελείται από τις διαφάνειες δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4) και ονομάστε την TEST4U.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016