Κωδικός ερώτησης: 3301 10/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε, μετά την πέμπτη διαφάνεια, τα περιεχόμενα του αρχείου 3191.rtf το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016