Κωδικός ερώτησης: 3305 14/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε την παρουσίαση Άσκηση.ppt που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας και ενημερώστε όλες τις συνδέσεις. Στη συνέχεια καταργήστε μόνο την σύνδεση με τύπο φύλλο εργασίας που υπάρχει στην δεύτερη διαφάνεια.