Κωδικός ερώτησης: 3307 16/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε τις συνδέσεις μόνο από την πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης.