Κωδικός ερώτησης: 3308 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα πρότυπο σχεδίασης με όνομα myFile. Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα στα γράμματα τίτλου εκτός από μαύρο. Φροντίστε επίσης η γραφή του τίτλου να είναι έντονη και πλάγια και στις παραγράφους με κουκκίδες η απόσταση πριν και μετά να είναι 0,3 γραμμές (16 στιγμές). Στη συνέχεια αποθηκεύστε το στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016