Κωδικός ερώτησης: 3326 25/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε τα αντικείμενα που εμφανίζουν τον αριθμό των ερωτήσεων να είναι κατανεμημένα κατακορύφως ως προς τη διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016