Κωδικός ερώτησης: 3336 31/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Place the graphic which appears on your screen at 1.2in horizontally and at 2in vertically from the top left corner of the slide.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016