Κωδικός ερώτησης: 3337 35/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στο βέλος της οθόνης γέμισμα με το μοτίβο οριζόντιο τούβλο. Φροντίστε το χρώμα του πρώτου πλάνου να είναι το μαύρο (RGB(0,0,0)) και το χρώμα του φόντου το άσπρο (RGB(255,255,255)) .