Κωδικός ερώτησης: 336 4/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε ένα πεδίο στην κεφαλίδα του εγγράφου το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθός του χωρίς κάποια μορφοποίηση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016