Κωδικός ερώτησης: 347 4/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο ασθενής ονομάζεται Πολυξένη Τζούνα

Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία το όνομά του και το επώνυμό του.

Επίσης ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για τις λέξεις Αλάτι, Λιπαρά, Κάπνισμα και Ψωμί σικάλεως

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016