Κωδικός ερώτησης: 35 10/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με την εφαρμογή Microsoft Word και πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 στιγμές, γραφή έντονη και πλάγια:

 

INFOWhat

Βας. Όλγας 888

Θεσσαλονίκη 54645

 

Στη συνέχεια αφήστε δύο γραμμές κενό.

Εισάγετε ένα πίνακα 3 γραμμών και 2 στηλών με τα παρακάτω δεδομένα:

 

Τίτλος Διάρκεια
INFO-start 70 ώρες
INFO-advanced 50 ώρες

Οι λέξεις INFO-start και INFO-advanced να είναι χρώματος κόκκινου, οι λέξεις Τίτλος και Διάρκεια να είναι με έντονη και πλάγια γραφή.

 

Εισάγετε μετά τον πίνακα μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας. Στην νέα σελίδα εισάγετε το κείμενο Photos εφαρμόζοντας στοίχιση στο κέντρο, έντονη και υπογραμμισμένη γραφή.

Εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας στην επόμενη γραμμή και στοιχίστε την στο κέντρο.

Εισάγετε σε όλο το έγγραφο αυτόματη αρίθμηση σελίδων, στο υποσέλιδο με δεξιά στοίχιση.

Εισάγετε το κείμενο INFOWhat στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας του εγγράφου.

Αποθηκεύστε το έγγραφο με όνομα test1.docx στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και κλείστε την εφαρμογή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google