Κωδικός ερώτησης: 353 5/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδέστε τα δύο αριστερά πλαίσια κειμένου ούτως ώστε το κείμενο να ρέει από το επάνω στο κάτω.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016