Κωδικός ερώτησης: 354 6/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σχεδιάστε άλλο ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016