Κωδικός ερώτησης: 3635 1/3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.pps του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας. Χρησιμοποιήστε επίσης την μοναδική διαφάνεια της παρουσίασης Άσκηση.ppt που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο. Οι φωτογραφίες που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Η υπερσύνδεση Hardware της δεύτερης διαφάνειας παραπέμπει στην Τρίτη διαφάνεια, η υπερσύνδεση Software στην τέταρτη και η υπερσύνδεση Site στην διεύθυνση www.infolearn.gr

 

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας με όνομα Άσκηση1.ppt στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016