Κωδικός ερώτησης: 3636 2/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.pps του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Ο πίνακας της πέμπτης διαφάνειας είναι συνδεδεμένος με το αρχείο Excel που υπάρχει στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016