Κωδικός ερώτησης: 3641 15/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie zwischen den zwei Textfeldern einen Blockpfeil nach rechts ein. Richten Sie den Pfeil sowohl horizontal als auch vertikal auf der Folie aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Fügen Sie zwischen den zwei Textfeldern einen Blockpfeil nach rechts ein. Richten Sie den Pfeil sowohl horizontal als auch vertikal auf der Folie aus.