Κωδικός ερώτησης: 37 1/25
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε την υπερσύνδεση της πρώτης λέξης του εγγράφου (INFOWhat), χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016