Κωδικός ερώτησης: 381 6/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταγράψτε με τη βοήθεια μιας μακροεντολής την αλλαγή μόνο του αριστερού και δεξιού περιθωρίου της σελίδας σε 2,6 εκ. Αποθηκεύστε την μακροεντολή με όνομα horizontal. Επίσης να είναι διαθέσιμη μόνο για το παρόν έγγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016