Κωδικός ερώτησης: 386 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το ποσό που αναλογεί στην Λαμπροπούλου Δέσποινα από 123 σε 278. Στη συνέχεια ενημερώστε το άθροισμα που εμφανίζεται στο τελευταίο κελί της τρίτης στήλης

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016