Κωδικός ερώτησης: 387 8/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταγράψτε μία νέα μακροεντολή με όνομα mymacro1 στο πρότυπο της εφαρμογής, η οποία να εναλλάσσει την έντονη γραφή του ήδη επιλεγμένου κειμένου ανάλογα με το αν το επιλεγμένο κείμενο είναι γραμμένο ή όχι σε έντονη γραφή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016