Κωδικός ερώτησης: 410 11/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε την τιμή για το γάλα από 2 σε 3. Στη συνέχεια στο τελευταίο κελί της δεύτερης στήλης, υπολογίστε (με χρήση τύπου) το άθροισμα των ποσών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016