Κωδικός ερώτησης: 430 1/16
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε το υπάρχον έγγραφο ως φόρμα επιστολών. Ως αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιήστε το αρχείο γραμματεία, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Εισάγετε, μετά το Αγαπητή κυρία το πεδίο Επώνυμο. Συγχωνεύστε σε νέο έγγραφο, το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας, με όνομα Αποστολή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016