Κωδικός ερώτησης: 433 4/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Display the page number at the center of the footer of the current document. Use insert page field option.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs

 

 

 


Display the page number at the center of the footer of the current document. Use insert page field option.