Κωδικός ερώτησης: 4355 1/27
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645 εισάγετε το ακόλουθο κείμενο:

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2004

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0