Κωδικός ερώτησης: 4357 3/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντικαταστήστε αυτόματα σε όλο το κείμενο (όπου έχει μπει) το διπλό διάστημα ανάμεσα στις λέξεις με μονό διάστημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0