Κωδικός ερώτησης: 4367 13/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση, βρείτε την πρώτη λέξη PHP

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0