Κωδικός ερώτησης: 4376 22/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τις λέξεις και στην στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου ούτως ώστε η τελική μορφή να είναι Τα Καφέ αμάν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0