Κωδικός ερώτησης: 4385 1/24
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New μεγέθους 12 στιγμών σε ολόκληρο το έγγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0