Κωδικός ερώτησης: 4460 5/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου εφαρμόστε εξωτερικό μόνο περίγραμμα πάχους 5 στιγμών

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0