Κωδικός ερώτησης: 459 13/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε χρησιμοποιώντας την εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph, με βάση τα δεδομένα του πίνακα, ένα γράφημα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016