Κωδικός ερώτησης: 461 15/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε ερμητικό στυλ αναδίπλωσης και δεξιά οριζόντια στοίχιση (σε σχέση με το περιθώριο), στο γράφημα του εγγράφου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016