Κωδικός ερώτησης: 471 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιγράψτε την μακροεντολή NewMacros2 από το τρέχων έγγραφο στο Normal.dotm

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016