Κωδικός ερώτησης: 474 23/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πρώτο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου, εφαρμόστε εξωτερικό περίγραμμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google