Κωδικός ερώτησης: 475 24/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε τα κελιά της πρώτης και της δεύτερης γραμμής του πίνακα και εφαρμόστε εσωτερικό περίγραμμα στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1 στ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google