Κωδικός ερώτησης: 476 25/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Markieren Sie die Zellen der ersten und der zweiten Zeile der Tabelle und wenden Sie einen äußeren Rahmen mit einem einfachen 1-pt.-breiten Strich an..

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016