Κωδικός ερώτησης: 482 27/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου στο πρώτο κελί του πίνακα έτσι ώστε το κείμενο να έχει κατεύθυνση προς επάνω.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016