Κωδικός ερώτησης: 487 8/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το κείμενο 147 της δεύτερης γραμμής και υψώστε το κατά 3 στιγμές σε σχέση με τη γραμμή βάσης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016