Κωδικός ερώτησης: 489 13/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την παράγραφο που ξεκινάει με το κείμενο INFO-Advanced και φροντίστε να μην επιτρέπεται η αλλαγή σελίδας μεταξύ αυτής και της επόμενης παραγράφου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016