Κωδικός ερώτησης: 491 14/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε μια αλλαγή ενότητας πριν από το κείμενο Αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων της πρώτης σελίδας, ούτως ώστε αυτό να μεταφερθεί στην επόμενη μονή σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016