Κωδικός ερώτησης: 497 22/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie im Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde... beginnt, vor dem Satz Unterwegs bekommt mich... einen Zeilenumbruch ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016