Κωδικός ερώτησης: 5306 6/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Öffnen Sie die Arbeitsmappen (Tabellendokumente) IL-ates1143 und IL-ates1143_2, die sich im Ordner IL-ates\OO_Calc auf dem Desktop befinden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Öffnen Sie die Arbeitsmappen (Tabellendokumente) IL-ates1143 und IL-ates1143_2, die sich im Ordner IL-ates\OO_Calc auf dem Desktop befinden.