Κωδικός ερώτησης: 5332 3/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie eine neue Spalte zwischen den Spalten E und F und eine neue Zeile zwischen den Zeilen 4 und 5 ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Fügen Sie eine neue Spalte zwischen den Spalten E und F und eine neue Zeile zwischen den Zeilen 4 und 5 ein.