Κωδικός ερώτησης: 5335 6/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Passen Sie die Breite der Spalte A auf 2,2cm an.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Passen Sie die Breite der Spalte A auf 2,2cm  an.