Κωδικός ερώτησης: 5352 23/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Passen Sie die Höhe der zweiten Linie auf 1,20 cm an.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Passen Sie die Höhe der zweiten Linie auf 1,20 cm an.