Κωδικός ερώτησης: 5358 5/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Finden Sie die Zelle, in der das Wort Mäuse als maus geschrieben ist, und wählen Sie sie aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Finden Sie die Zelle, in der das Wort Mäuse als maus geschrieben ist, und wählen Sie sie aus.